Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu 8. ZŠ v Mostě

Po rekonstrukci sportoviště obsahuje atletický ovál v délce 200 m se dvěma dráhami. Cílová rovinka je současně i rozběhovou dráhou pro skok do dálky s pískovým doskočištěm. Celková délka rovinky je 83,5 m. Uvnitř atletického oválu jsou umístěny další sportovní plochy – plocha proskok vysoký, streetbala hřiště pro košíkovou. Největší plochu uvnitř atletického oválu zabírá […]

Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu 3. ZŠ v Mostě

Jedná se o rekonstrukci stávajícího sportovního areálu. Sportoviště je umístěno v jižní části oploceného areálu 3. ZŠ v Mostě. Po nové sportoviště obsahuje sprinterskou rovinku o délce 100 m, která je na jedné straně doplněna doskočištěm pro skok do dálky a trojskok. Sprinterská rovinka je přizpůsobena pro běhy na 50, 60 a 100m. Dále sportoviště […]

Výstavba sportovního objektu Tenba v Litvínově

Jako ideální řešení byla zvolena montovaná, oblouková ocelová hala se samonosnou obloukovou střechou. Tato varianta vyhovuje záměru pro snadnou a rychlou realizaci stavby a její ekonomičnost, přičemž objekt splňuje všechny urbanistické a kvalitativní požadavky sportoviště zasazeného do architektury města Litvínov. Sportovní povrch je nejdůležitějším prvkem každého sportoviště. Přestože jde o zařízení pro rekreační využití, byl […]