Home » Reference » Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu 3. ZŠ v Mostě

Jedná se o rekonstrukci stávajícího sportovního areálu. Sportoviště je umístěno v jižní části oploceného areálu 3. ZŠ v Mostě. Po nové sportoviště obsahuje sprinterskou rovinku o délce 100 m, která je na jedné straně doplněna doskočištěm pro skok do dálky a trojskok. Sprinterská rovinka je přizpůsobena pro běhy na 50, 60 a 100m. Dále sportoviště obsahuje atletický ovál v délce 150 m se třemi dráhami. Uvnitř atletického oválu jeho největší plochu zabírá hřiště pro házenou o rozměrech 40,0 m x 20,0 m. Východní kruhová výseč oválu obsahuje rovinu pro skoky do výšky. Jižní rovinka atletického oválu je současně rozběhovou dráhou pro skok o tyči s dopadovou plochou umístěnou směrem k oplocení sportovního areálu. Jihovýchodním směrem od atletického oválu je umístěna betonová plocha s dopadištěm pro vrh koulí a betonová plocha s ochrannou klecí pro nácvik hodu diskem. Dopadová plocha disku je ohraničena oplocením. Mezi sprinterskou rovinkou a atletickým oválem se nachází venkovní tribuna. Severovýchodně od atletického oválu je za oplocením umístěno víceúčelové hřiště o rozměrech 34,12 x 17,53 m. Víceúčelové hřiště obsahuje hřiště pro tenis, hřiště pro košíkovou a hřiště pro volejbal.

Sportoviště je navrženo pro školní potřeby.

08_1

Panoramatické fotky:

Před realizací:

Po realizaci: